Dr Kamenica
Upute za pacijente

Brinemo o našim pacijentima! Pored usmenih uputa nakon stomatoloških zahvata, na ovoj stranici naši pacijenti imaju priliku da skinu i pisanu verziju uputa. Klikom na link možete otvoriti ili skinuti (download) pisani dokument sa uputama.

sa vama od 1976 godine
Naša politika kvalitete
  • Radimo na dobrobiti očuvanja cjelokupnog zdravlja pacijenta, očuvanju njegovog oralnog zdravlja i poboljšanju, sigurnosti liječenja pacijenta.
  • Naš pristup pacijentu osigurava sticanje povjerenja pacijenta prema doktoru i uposlenima u našoj ordinaciji kao i zadovoljstvo naših pacijenata.
  • Obavezujemo se moralnom i krivičnom odgovornošću da ćemo liječnje raditi za dobrobit i unaprijeđene zdravlja pacijenta.
  • Poštujemo etiku u očuvanju privatnosti između doktora i pacijenta.
  • Poštujemo vrijeme pacijenta.
  • Naša politika kvaliteta je ulaganje u savremene materijale, instrumente i opremu uz najveći kvalitet istih.
dr kamenica Gorazde
sa vama od 1976 godine
Garancija

Naša bogata tradicija koja datira od 1967 godine obavezuje nas da Vam osiguramo najbolju kvalitetu našeg rada, materijala i usluge.

Naša bogata tradicija koja datira od 1967 godine obavezuje nas da Vam osiguramo najbolju kvalitetu našeg rada, materijala i usluge.

Vaše zdravlje, vrijeme i novac koji ste uložili te povjerili nama cijenimo i zbog toga Vam za naše radove dajemo pismenu garanciju.

Želimo da znate da je Vaša investicija vrijedna i zaštićena te da Vaše povjerenje prema nama je cijenjeno.

Naš rad i tretman je usredotočen na dugoročnu trajnost koliko god je to moguće te koliko oralno i medicinsko stanje pacijenta dozvoljava.

Naši pacijenti moraju znati i biti će upoznati usmeno u našoj ordinaciji koliku trajnost mogu očekivati od radova prema njihovim uslovima u usnoj šupljini i njihovom zdravstvenom stanju.

Garantujemo za naše radove i usluge ali ne i za stanje Vašeg organizma.

Garantujemo da ćemo tokom ali i nakon tretmana i završenog rada, svakom našem pacijentu izaći maksimalno u susret i pomoći mu koliko god je u našim mogućnostima, neovisno da li je rad u garanciji ili nije. Ljudskost i fin odnos prije svega ne treba nikada zaboraviti!

dr kamenica Gorazde
Dajemo vam garanciju u zavisnosti od rada koji se radi:

- Za stomatološke konzervativne tretmane dajemo garanciju od 6 mjeseci

- Proteze svih vrsta koje radimo dajemo garanciju 6 mjeseci

- Dentalne krunice i mostovi dajemo garanciju od 2 godine

- Dentalni Implantati dajemo garanciju na sam implantat (kvalitet i materijal implantata) 5 godina

Tokom garancijskog perioda zahtjevamo od naših pacijenata da dođu najmanje jednom godišnje na periodični pregled i urade čišćenje zuba (skidanje kamenca i naslaga).

Ako pacijent nije u mogućnosti doći jer je u odsustvu, potrebno je da nam pošalje putem e-maila ortopantomografski snimak vilica (OPG snimak) i uradi čišćenje zuba (skidanje kamenca i naslaga) a koji će potvrditi doktor koji je radio proceduru svojim pečatom i pisanim dokazom - nalazom.

Garancija neće biti priznata:

Ako pacijent ne dođe u našu kliniku na periodični pregled i čišćenje zube (skidanje kamenca i naslaga) najmanje jednom u godinu dana u toku trajanja garancije.

Ako je pacijent u odsustvu ili stranoj zemlji i ne pošalje putem e-maila ortopantomografski snimak vilica (OPG snimak) te ne uradi pregled zuba i čišćenje zuba (skidanje kamenca i naslaga) uz pisani nalaz doktora koji je uradio zahvat.

Ako se ne pridržava naših uputa koje smo mu usmeno iznijeli u ordinaciji.

Ako propisno ne čuva mobilni rad npr. parcijalne ili totalne proteze kada su izvan usta (pad proteze, čuvanje na suhom).

Ako pacijent ošteti rad tokom nasilnog ponašanja ili nepažnje pacijenta.

Ako pacijent zbog prirodno nepravilnog zagriza uzrokuje oštećenje rada.

Ako se gingiva ili kost povlači/reducira sa svog mjesta na kojem je bila kada je rad urađen (prirodno ili zbog parodontoze).

Loše oralne higijene pacijenta.

Ako dođe do oboljenja korjena zuba, nastanka karijesa te infekcija.

U slučaju neke generalne sistemske bolesti koja može dovesti do negativnih djelovanja po oralno zdravlje (dijabetes, epilepsija, osteoporoza, povišen holesterol, rak ili hemoterapija itd).

Dr Kamenica
Naš tim
Sretni i zadovoljni
Iskustva pacijenata
Upute za pacijente