team-image
Prim. Dr Nermina Kamenica
Specijalista oralne hirurgije
team-image
Dr Amil Kamenica
Specijalista oralne hirurgije
team-image
Dr Srđana Milanović
Doktor stomatologije
team-image
Dr Vladimir Milanović
Specijalista ortodoncije
team-image
Dr Jelena Ostović
Doktor stomatologije
team-image
Prof. Dr Smiljka Cicmil
Specijalista parodontologije i oralne medicine
team-image
Dr Nisveta Bešlija Hasanagić
Doktor stomatologije
team-image
Elvedina Kunovac
Asistent
team-image
Emina Ahmetspahić
Asistent
team-image
Zerina Biser
Asistent
team-image
Sarah Škulj
Stomatološka sestra
Sretni i zadovoljni
Iskustva pacijenata
Upute za pacijente