ORTODONCIJA

Ortodoncija je grana stomatološke struke, koja se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja zubi, te odnosa među vilicama, tokom rasta i razvoja pa i kasnije tokom života.

Cilj ortodoncije nije isključivo estetika nego i funkcija čitavog sistema za žvakanje, viličnog zgloba i mišića te okolnog zubnog tkiva.

Ortodonski aparati mogu biti fiksni i mobilni.

Mobilne aparate pacijent sam može skinuti dok fiksni trajno ostaju na zubima sve do kraja ortodontske terapije.