NAŠA POLITIKA KVALITETE

Radimo na dobrobiti očuvanja cjelokupnog zdravlja pacijenta, očuvanju njegovog oralnog zdravlja i poboljšanju, sigurnosti liječenja pacijenta.

Naš pristup pacijentu osigurava sticanje povjerenja pacijenta prema doktoru i uposlenima u našoj ordinaciji kao i zadovoljstvo naših pacijenata.

Obavezujemo se moralnom i krivičnom odgovornošću da ćemo liječnje raditi za dobrobit i unaprijeđene zdravlja pacijenta.

Poštujemo etiku u očuvanju privatnosti između doktora i pacijenta.

Poštujemo vrijeme pacijenta.

Naša politika kvaliteta je ulaganje u savremene materijale, instrumente i opremu uz najveći kvalitet istih.

Poštujemo i provodimo najstrožije standarde sterilnosti, čistoće i urednosti.

Ulažemo u kvalitet dizajniranjem enterijera naših ordinacija koji će opustiti naše pacijente i ponuditi im da se osjećaju sigurno i udobno.

Stalno poboljšavamo kvalitet ulaganjem u znanje i edukacije naših doktora iz svih oblasti stomatologije i medicine.

Kvalitet našeg rada potvrđujemo garancijom koju dajemo pacijentima na naše radove.

Radimo na edukaciji, prevenciji i očuvanju oralnog zdralja djece i omladine organizirajući razne aktivnosti i događaje.

Naročitu pažnju posvećujemo prevenciji te edukaciji djece i mladih, njihovom oralnom zdravlju kao i navikama.

Posebnim pristupom nastojimo razbiti predrasude da stomatolog znači bol i strah, već lijep osmijeh bez bola i straha na što smo izuzetno ponosni.