GARANCIJA

Naša bogata tradicija koja datira od 1967 godine obavezuje nas da Vam osiguramo najbolju kvalitetu našeg rada, materijala i usluge.

Vaše zdravlje, vrijeme i novac koji ste uložili te povjerili nama cijenimo i zbog toga Vam za naše radove dajemo pismenu garanciju.

Želimo da znate da je Vaša investicija vrijedna i zaštićena te da Vaše povjerenje prema nama je cijenjeno.

Naš rad i tretman je usredotočen na dugoročnu trajnost koliko god je to moguće te koliko oralno i medicinsko stanje pacijenta dozvoljava.

Naši pacijenti moraju znati i biti će upoznati usmeno u našoj ordinaciji koliku trajnost mogu očekivati od radova prema njihovim uslovima u usnoj šupljini i njihovom zdravstvenom stanju.

Garantujemo za naše radove i usluge ali ne i za stanje Vašeg organizma.

Garantujemo da ćemo tokom ali i nakon tretmana i završenog rada, svakom našem pacijentu izaći maksimalno u susret i pomoći mu koliko god je u našim mogućnostima, neovisno da li je rad u garanciji ili nije. Ljudskost i fin odnos prije svega ne treba nikada zaboraviti!


DAJEMO VAM GARANCIJU U ZAVISNOSTI OD RADA KOJI SE RADI:

  • - Za stomatološke konzervativne tretmane dajemo garanciju od 6 mjeseci
  • - Proteze svih vrsta koje radimo dajemo garanciju 6 mjeseci
  • - Dentalne krunice i mostovi dajemo garanciju od 2 godine
  • - Dentalni Implantati dajemo garanciju na sam implantat (kvalitet i materijal implantata) 5 godina

Tokom garancijskog perioda zahtjevamo od naših pacijenata da dođu najmanje jednom godišnje na periodični pregled i urade čišćenje zuba (skidanje kamenca i naslaga).

Ako pacijent nije u mogućnosti doći jer je u odsustvu, potrebno je da nam pošalje putem e-maila ortopantomografski snimak vilica (OPG snimak) i uradi čišćenje zuba (skidanje kamenca i naslaga) a koji će potvrditi doktor koji je radio proceduru svojim pečatom i pisanim dokazom - nalazom.

GARANCIJA NEĆE BITI PRIZNATA:

Ako pacijent ne dođe u našu kliniku na periodični pregled i čišćenje zube (skidanje kamenca i naslaga) najmanje jednom u godinu dana u toku trajanja garancije.

Ako je pacijent u odsustvu ili stranoj zemlji i ne pošalje putem e-maila ortopantomografski snimak vilica (OPG snimak) te ne uradi pregled zuba i čišćenje zuba (skidanje kamenca i naslaga) uz pisani nalaz doktora koji je uradio zahvat.

Ako se ne pridržava naših uputa koje smo mu usmeno iznijeli u ordinaciji.

Ako propisno ne čuva mobilni rad npr. parcijalne ili totalne proteze kada su izvan usta (pad proteze, čuvanje na suhom).

Ako pacijent ošteti rad tokom nasilnog ponašanja ili nepažnje pacijenta.

Ako pacijent zbog prirodno nepravilnog zagriza uzrokuje oštećenje rada.

Ako se gingiva ili kost povlači/reducira sa svog mjesta na kojem je bila kada je rad urađen (prirodno ili zbog parodontoze).

Loše oralne higijene pacijenta.

Ako dođe do oboljenja korjena zuba, nastanka karijesa te infekcija.

U slučaju neke generalne sistemske bolesti koja može dovesti do negativnih djelovanja po oralno zdravlje (dijabetes, epilepsija, osteoporoza, povišen holesterol, rak ili hemoterapija itd).